შენახვა

შენახვა

მასალების კარგ მდგომარეობაში უზრუნველსაყოფად უნდა დაიცვან შენახვის მკაცრი წესები.

მასალების კარგ მდგომარეობაში უზრუნველსაყოფად უნდა დაიცვან შენახვის მკაცრი წესები.სახელოსნოში გვაქვს კონდიცირების მუდმივი ტემპერატურის კონტროლის სისტემა ტემპერატურის, ტენიანობის, ჰაერის მიწოდების სიჩქარის გასაკონტროლებლად.

შენახვა
შენახვა

Შემოწმება

პროდუქტები გულდასმით შემოწმდება გამოშვებამდე.

შენახვა
შენახვა
შენახვა
შენახვა
შენახვა

შეფუთვა

სტანდარტული საექსპორტო შეფუთვა უზრუნველყოფს საქონლის უსაფრთხოებას ტრანსპორტირებისას.

შენახვა
შენახვა
შენახვა
შენახვა

დატოვე შენი შეტყობინება